โต๊ะเขียนแบบ,เก้าอี้เขี

ID : 54317
Brand : Mastex
Model : LB-1
Last Update : 14/12/2560 15:05 Preview : 18,170
Light Box กล่องไฟ รายละเอียด ขนาด 41x66 cm หน้าโต๊ะกระจกฝ้าหนา 5 ม.ม. ความสว่าง 18 W x 2 ดวง พร้อมสวิทซ์ปิด-เปิดและสายปลั๊ก กล่องไฟ พร้อมรูระบายอากาศรอบตัว พร้อมหูหิ้ว และยางกันลื่น
ID : 100409
Brand : Mastex
Model : L-401
Last Update : 14/08/2560 11:19 Preview : 13,341
Specifications รายละเอียด -ขนาด 81.5 x 122 ซม. ความสูง 98 ซม. -หน้าโต๊ะกระจกฝ้าหนา 5 มม. -ความสว่าง 18w x 3 ดวง พร้อมสวิทซ์ ปิด-เปิด และสายปลั๊ก กล่องไฟโลหะ พร้อมรูระบายอากาศรอบตัว -มุมกระดาน 0 - 90 องศา ล็อกแน่นด้วยลูกบิดอันเดียว -ปุ่มปรับแนบพื้น(ยาง) 4 จุด -ระบบสี EPOXY
ID : 100410
Brand : Mastex
Model : L-402
Last Update : 14/08/2560 11:19 Preview : 12,458
Specifications รายละเอียด -ขนาด 61.5 x 91.5 ซม. ความสูง 89 ซม. -หน้าโต๊ะกระจกฝ้าหนา 5 มม. -ความสว่าง 18w x 2 ดวง พร้อมสวิทซ์ ปิด-เปิด และสายปลั๊ก กล่องไฟโลหะ พร้อมรูระบายอากาศรอบตัว -มุมกระดาน 0 - 90 องศา ล็อกแน่นด้วยลูกบิดอันเดียว -ปุ่มปรับแนบพื้น(ยาง) 4 จุด -ระบบสี EPOXY
ID : 100411
Brand : Mastex
Model : L-403
Last Update : 19/01/2561 13:46 Preview : 11,269
Specifications รายละเอียด -ขนาด 40.5 x 61 ซม. ความสูง 83.5 ซม. -หน้าโต๊ะกระจกฝ้าหนา 5 มม. -ความสว่าง 10w x 1 ดวง พร้อมสวิทซ์ ปิด-เปิด และสายปลั๊ก กล่องไฟโลหะ พร้อมรูระบายอากาศรอบตัว -มุมกระดาน 0 - 90 องศา ล็อกแน่นด้วยลูกบิดอันเดียว -ปุ่มปรับแนบพื้น(ยาง) 4 จุด -ระบบสี EPOXY
ID : 100412
Brand : Mastex
Model : 303-S
Last Update : 19/01/2561 13:52 Preview : 12,837
รายละเอียดสินค้า -ขาโต๊ะ MASTEX S-TYPE ปรับสูงต่ำได้ (ระยะปรับ 87-100 ซม.) -พร้อมขีด และตัวเลขบอกระดับทุก 1 ซม. -กระดานเมลามีน รุ่น 303 (ขอบ P.V.C.)ขนาด 80x120 ซม. หนา 19 มม. ใช้งานได้ 2 ด้าน -มุมกระดาน 0-90 องศา ล็อกแน่นด้วยลูกบิดอันเดียว -พร้อมรางวางดินสอ และตะแกรงวางแบบ -ระบบสี EPOXY
ID : 100413
Brand : Mastex
Model : 303-F
Last Update : 19/01/2561 13:46 Preview : 8,744
Specifications รายละเอียดสินค้า -ขาโต๊ะ MASTEX F-TYPE ความสูงมาตราฐาน 98 ซม. -กระดานเมลามีน รุ่น 303 (ขอบ P.V.C.) ขนาด 80x120 ซม.หนา 19 มม. ใช้งานได้ 2 ด้าน -มุมกระดาน 0-90 องศา ล็อกแน่นด้วยลูกบิดอันเดียว -พร้อมรางวางดินสอ และตะแกรงวางแบบ -ปุ่มปรับแนบพื้น(ยาง)4 จุด -ระบบสี EPOXY
ID : 100414
Brand : Mastex
Model : 101-S
Last Update : 19/01/2561 13:55 Preview : 9,730
Specifications รายละเอียดสินค้า -ขาโต๊ะ MASTEX S-TYPE ปรับสูงต่ำได้ (ระยะปรับ 87-100 ซม.) -พร้อมขีด และตัวเลขบอกระดับทุก 1 ซม. -กระดานเมลามีน รุ่น 101 (ขอบ P.V.C.)ขนาด 80x120 ซม. หนา 19 มม. ใช้งานได้ 2 ด้าน -มุมกระดาน 0-90 องศา ล็อกแน่นด้วยลูกบิดอันเดียว -พร้อมรางวางดินสอ และตะแกรงวางแบบ -ปุ่มปรับแนบพื้น (ยาง) 4 จุด -ระบบสี EPOXY
ID : 100415
Brand : Mastex
Model : 101-F
Last Update : 14/08/2560 11:23 Preview : 8,663
รายละเอียดสินค้า -ขาโต๊ะ MASTEX F-TYPE ความสูงมาตราฐาน 98 ซม. -กระดานเมลามีน รุ่น 101 (ขอบเมลามีน) ขนาด 80x120 ซม. หนา 19 มม. ใช้งานได้ 2 ด้าน -มุมกระดาน 0-90 องศา ล็อคแน่นด้วยลูกบิดอันเดียว -พร้อมรางวางดินสอ และตระแกรงวางแบบ -ปุ่มปรับแนบพื้น (ยาง) 4 จุด -ระบบสี EPOXY
ID : 100416
Brand : Mastex
Model : A-1N
Last Update : 03/02/2561 16:34 Preview : 10,414
Specifications รายละเอียดสินค้า -หน้าโต๊ะกระดานเมลามีน ขนาด 60.5x90.5 ซม.(A-1) หนา 16 มม. -ความสูง 82 ซม. -ปรับมุม 0-90 องศา ล็อกแน่นด้วยลูกบิด 2 อัน -พร้อมรางวางดินสอ -ปุ่มปรับแนบพื้น (ยาง) 4 จุด -ระบบสี EPOXY
ID : 100417
Brand : Mastex
Model : A-2N
Last Update : 25/11/2560 12:02 Preview : 8,935
Specifications รายละเอียดสินค้า -หน้าโต๊ะกระดานเมลามีน ขนาด 45.5x60.5 ซม.(A-2) หนา 12 มม. -ความสูง 82 ซม. -ปรับมุม 0-90 องศา ล็อกแน่นด้วยลูกบิด 2 อัน -พร้อมรางวางดินสอ -ปุ่มแนบพื้น(ยาง) 4 จุด -ระบบสี EPOXY
ID : 100418
Brand : Mastex
Last Update : 25/11/2560 12:00 Preview : 8,944
รายละเอียดสินค้า -ขาโต๊ะ MASTEX M-TYPE ความสูงมาตราฐาน 87 ซม. -กระดานเมลามีน รุ่น 303 (ขอบ P.V.C) ขนาด 60x80 ซม. หนา 19 มม. ใช้งานได้ 2 ด้าน -มุมกระดาน 0-90 องศา ล็อคแน่นด้วยลูกบิดอันเดียว -พร้อมรางวางดินสอ -ปุ่มปรับแนบพื้น(ยาง) 4 จุด -ระบบสี EPOXY
ID : 100420
Brand : Mastex
Model : 303-M
Last Update : 25/11/2560 11:59 Preview : 8,965
Specifications รายละเอียดสินค้า -ขาโต๊ะ MASTEX M-TYPE ความสูงมาตราฐาน 87 ซม. -กระดานเมลามีน รุ่น 303 (ขอบ P.V.C ) -ขนาด 60x100 ซม. หนา 19 มม. ใช้งานได้ 2 ด้าน -มุมกระดาน 0-90 องศา ล็อกแน่นด้วยลูกบิดอันเดียว -พร้อมรางวางดินสอ -ปุ่มปรับแนบพื้น(ยาง) 4 จุด -ระบบสี EPOXY
ID : 100421
Brand : Mastex
Model : A-1
Last Update : 05/05/2560 11:54 Preview : 9,323
-ขนาด 60.5x90.5 ซม. -กระดานเมลามีน หนา 12 ม.ม. -มุมกระดานปรับเอียงได้พร้อมหูหิ้ว เคลื่อนย้ายสะดวก -ล็อคแน่นด้วยลูกบิด 2 อัน -กระดานใช้งานได้ 2 ด้านพร้อมยางกันลื่น -ประกอบเป็นชุดใช้งานกับ T-Slide Mastex รุ่น Scale
ID : 100423
Brand : Mastex
Model : A-2
Last Update : 05/05/2560 11:54 Preview : 9,332
A-2 ขนาด 45.5x60.5 ซม. กระดานเมลามีน หนา 12 ม.ม. มุมกระดานปรับเอียงได้พร้อมหูหิ้ว เคลื่อนย้ายสะดวก ล็อคแน่นด้วยลูกบิด 2 อัน กระดานใช้งานได้ 2 ด้านพร้อมยางกันลื่น ประกอบเป็นชุดใช้งานกับ T-Slide Mastex รุ่น Scale
ID : 100425
Brand : Mastex
Model : A-3
Last Update : 05/05/2560 11:55 Preview : 10,995
A-3 ขนาด 30.5x45.5 ซม. -กระดานเมลามีน หนา 12 ม.ม. -มุมกระดานปรับเอียงได้พร้อมหูหิ้ว เคลื่อนย้ายสะดวก -ล็อคแน่นด้วยลูกบิด 2 อัน -กระดานใช้งานได้ 2 ด้านพร้อมยางกันลื่น -ประกอบเป็นชุดใช้งานกับ T-Slide Mastex รุ่น Scale **ยกเว้นกระดานเขียนแบบ ขนาด A-3 ใช้กับ T-Slide Mastex รุ่น ไมีมี Scale**
ID : 100495
Brand : Mastex
Model : DC-1
Last Update : 09/07/2561 13:15 Preview : 12,266
ขาเก้าอี้เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ม.ม. พร้อมที่พักเท้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 ม.ม. เบาะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. บุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม ปรับสูงต่ำ ด้วยเกลียวเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ม.ม. ขาเก้าอี้ระบบสีสมบูรณ์แบบของ MASTEX ผ่านการล้างไขมัน,ชุป ZINC PHOSPHATE และพ่นสี EPOXY
ID : 100496
Brand : Mastex
Model : DC-2
Last Update : 30/04/2561 13:59 Preview : 10,590
ID : 100497
Brand : Mastex
Model : DC-3
Last Update : 30/04/2561 14:00 Preview : 10,557
ID : 100498
Brand : Mastex
Model : DC-4
Last Update : 30/04/2561 14:00 Preview : 12,456
ขาเก้าอี้เหล็กห้าแฉก แข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก พร้อมลูกล้อไฟเบอร์คู่หมุนได้รอบตัว บุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม ปรับสูงต่ำ ด้วยเกลียวเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ม.ม. ที่พักเท้าชุปโครเมี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. ขาเก้าอี้ระบบสีสมบูรณ์แบบของ MASTEX ผ่านการล้างไขมัน,ชุป ZINC PHOSPHATE และพ่นสี EPOXY
ID : 100499
Brand : Mastex
Last Update : 30/04/2561 14:01 Preview : 10,009
ขาเก้าอี้เหล็กห้าแฉก แข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก พร้อมลูกล้อไฟเบอร์คู่หมุนได้รอบตัว บุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม ปรับสูงต่ำ ด้วยเกลียวเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ม.ม. ที่พักเท้าชุปโครเมี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. ที่พักแขนบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม ขาเก้าอี้ระบบสีสมบูรณ์แบบของ MASTEX ผ่านการล้างไขมัน ,ชุป ZINC PHOSPHATE และพ่นสี EPOXY