เฟรมผ้าใบ Canvas (Project, Mastex) (17)

ID : 148856
Brand : Project
Model : ขนาด 20x50 ซม.
Last Update : 15/11/2560 11:02 Preview : 3,947
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton 100% ความหนา 380 แกรม เหมาะสำหรับสีน้ำ สีอะครีลิค และ สีน้ำมัน มี 15 ขนาด
ID : 148857
Model : ขนาด 20x80 ซม.
Last Update : 21/03/2560 13:05 Preview : 3,381
ใช้สำหรับสีน้ำมัน สีอครีลิค สีน้ำ ความหนา 380 แกรม
ID : 148864
Model : ขนาด 20x20 ซม.
Last Update : 15/11/2560 11:02 Preview : 4,349
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton 100% ความหนา 380 แกรม เหมาะสำหรับสีน้ำ สีอะครีลิค และ สีน้ำมัน มี 15 ขนาด
ID : 148866
Brand : Project
Model : ขนาด 30x40 ซม.
Last Update : 21/03/2560 13:21 Preview : 3,612
ID : 148869
Brand : Project
Model : ขนาด 35x45 ซม.
Last Update : 15/11/2560 11:00 Preview : 3,817
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton 100% ความหนา 380 แกรม เหมาะสำหรับสีน้ำ สีอะครีลิค และ สีน้ำมัน มี 15 ขนาด
ID : 148871
Brand : Project
Model : ขนาด 40x50 ซม.
Last Update : 21/03/2560 13:26 Preview : 3,550
ใช้สำหรับ สีอครีลิค สีน้ำมัน และ สีน้ำ ความหนา 380 หลา
ID : 148875
Brand : project
Model : ขนาด 20x25 ซม.
Last Update : 15/11/2560 11:03 Preview : 3,911
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton 100% ความหนา 380 แกรม เหมาะสำหรับสีน้ำ สีอะครีลิค และ สีน้ำมัน มี 15 ขนาด
ID : 148878
Brand : Project
Model : ขนาด 25x30 ซม.
Last Update : 21/03/2560 13:39 Preview : 3,507
ใช้สำหรับใช้สีน้ำมัน สีอครีลิค สีน้ำ ความหนา 380 แกรม
ID : 148880
Brand : Project
Model : ขนาด 30x30 ซม.
Last Update : 15/11/2560 10:59 Preview : 4,036
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton 100% ความหนา 380 แกรม เหมาะสำหรับสีน้ำ สีอะครีลิค และ สีน้ำมัน มี 15 ขนาด
ID : 148881
Brand : Project
Model : ขนาด 40x60 ซม.
Last Update : 15/11/2560 11:03 Preview : 5,452
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton 100% ความหนา 380 แกรม เหมาะสำหรับสีน้ำ สีอะครีลิค และ สีน้ำมัน มี 15 ขนาด
ID : 148883
Brand : Project
Model : ขนาด 45x60 ซม.
Last Update : 21/03/2560 13:46 Preview : 3,371
ใช้สำหรับสีอครีลิค สีน้ำมัน สีน้ำ ความหนา 380 แกรม
ID : 148884
Brand : Project
Model : ขนาด 50x60 ซม.
Last Update : 15/11/2560 11:04 Preview : 3,795
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton 100% ความหนา 380 แกรม เหมาะสำหรับสีน้ำ สีอะครีลิค และ สีน้ำมัน มี 15 ขนาด
ID : 148893
Brand : Project
Model : ขนาด 50x60 ซม.
Last Update : 15/11/2560 10:58 Preview : 3,761
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton 100% ความหนา 380 แกรม เหมาะสำหรับสีน้ำ สีอะครีลิค และ สีน้ำมัน มี 15 ขนาด
ID : 148894
Brand : Project
Model : ขนาด 50x70 ซม.
Last Update : 21/03/2560 14:50 Preview : 3,785
ใช้สำหรับ สีอครีลิค สีน้ำมัน สีน้ำ ความยาว 380 แกรม
ID : 148895
Brand : Project
Model : ขนาด 60x80 ซม.
Last Update : 15/11/2560 11:01 Preview : 3,653
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton 100% ความหนา 380 แกรม เหมาะสำหรับสีน้ำ สีอะครีลิค และ สีน้ำมัน มี 15 ขนาด
ID : 148896
Brand : Project
Model : ขนาด 70x90 ซม.
Last Update : 15/11/2560 10:57 Preview : 3,546
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton 100% ความหนา 380 แกรม เหมาะสำหรับสีน้ำ สีอะครีลิค และ สีน้ำมัน มี 15 ขนาด
ID : 148897
Brand : Mastex
Model : ขนาด 25x30 ซม.
Last Update : 06/05/2560 09:20 Preview : 4,687
ใช้สำหรับสีอครีลิค
ID : 159822
Brand : Project
Last Update : 09/12/2560 18:05 Preview : 4,401
เฟรมผ้าใบวาดรูป Project Cotton100% CANVAS Cotton100% (380 grams) Acrylic-Titanium Priming Suitable for Oil & Acrylic Painting
ID : 162168
Brand : Project
Last Update : 03/05/2561 11:25 Preview : 5,128
Canvas Roll Cotton 100%