อุปกรณ์วัดขนาดต่างๆ (ไม

ID : 54305
Brand : ์Netto
Model : ระบบล็อคอย่างดี
Last Update : 17/01/2561 15:50 Preview : 16,306
ตลับเมตร ระบบล็อคอย่างดี มี3 สี คือ เหลือง เขียว เเละ ชมพู
ID : 54352
Brand : Project
Model : 12 นิ้ว Project
Last Update : 04/05/2560 13:07 Preview : 16,154
ไม้ฉากปรับมุม ยี่ห่อ Project ขนาด 12 นิ้ว ผลิตในประเทศ บรรจุ 12 อัน/กล่อง
ID : 54353
Brand : Project
Model : 10 นิ้ว Project (ใน)
Last Update : 04/05/2560 13:05 Preview : 14,573
ไม้ฉากปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ยี่ห่อ Project ผลิตใน ประเทศ บรรจุ 12 อัน/กล่อง
ID : 54370
Brand : Project
Model : 8 นิ้ว Project (ใน)
Last Update : 04/05/2560 12:58 Preview : 14,452
ไม้ฉากปรับมุม ขนาด 8 นิ้ว ยี่ห่อ Project ผลิตในประเทศ บรรจุ 12 อัน/ กล่อง
ID : 54384
Brand : Project
Model : 10 นิ้ว Project (นอก)
Last Update : 04/05/2560 13:04 Preview : 16,939
ไม้ฉากปรับมุม (นอก) ขนาด 10 นิ้ว ยี่ห่อ Project บรรจุ 12 อัน/กล่อง ผลิตจากต่างประเทศ รายละเอียด ผลิตด้วยพลาสติก CRYSTAL ACRYLIC ใสคุณภาพดี หนา 3 มม. แผ่นองศา PVC หนา 15 มม. ไม่หักหรือแตกง่าย พร้อมขีดแสดงองศา ชัดเจน ทนทานไม่ลบเลือน
ID : 54385
Brand : Project
Model : 8 นิ้ว Project (นอก)
Last Update : 04/05/2560 13:00 Preview : 17,265
ไม้ฉากปรับมุม (นอก) ขนาด 8 นิ้ว ยี่ห่อ Project บรรจุ 12 อัน/กล่อง ผลิตจากต่างประเทศ รายละเอียด ผลิตด้วยพลาสติก CRYSTAL ACRYLIC ใสคุณภาพดี หนา 3 มม. แผ่นองศา PVC หนา 15 มม. ไม่หักหรือแตกง่าย พร้อมขีดแสดงองศา ชัดเจน ทนทานไม่ลบเลือน
ID : 54390
Brand : Project
Model : 3 ชิ้น สีส้ม Project
Last Update : 17/11/2560 12:00 Preview : 17,440
ไม้ ฉากโค้ง บรรจุ 3 ชิ้น สีส้ม ยี่ห่อ Project รายละเอียด: ผลิตด้วยพลาสติก CRYSTAL ACRYLIC สีส้มใส หนา 2 มม. เนื้อใสไม่กรอบหรือแตกหักง่าย ขอบกันหมึก ซึมเลอะ 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ชิ้น บรรจุในซอง PVC อย่างดี
ID : 54472
Brand : Project
Model : 6 นิ้ว
Last Update : 06/11/2560 16:36 Preview : 15,440
เวอร์เนียร์ 6 นิ้ว แบ่ง 100 150x0.05 mm. 6"x1/128 in
ID : 101307
Brand : Project
Model : 12 นิ้ว
Last Update : 04/05/2560 13:09 Preview : 9,939
ไม้ฉากปรับมุม (นอก) ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ Project บรรจุ 12 อัน/กล่อง ผลิตจากต่างประเทศ รายละเอียด ผลิตด้วยพลาสติก CRYSTAL ACRYLIC ใสคุณภาพดี หนา 3 มม. แผ่นองศา PVC หนา 15 มม. ไม่หักหรือแตกง่าย พร้อมขีดแสดงองศา ชัดเจน ทนทานไม่ลบเลือน
ID : 101331
Brand : Nagoya
Model : 3.5 เมตร
Last Update : 17/01/2561 15:51 Preview : 9,208
ชื่อสินค้า: ตลับเมตร จุดเด่น คือ ระบบล็อคอย่างดี มี3 สี คือ เหลือง เขียว เเละชมพู
ID : 101332
Brand : Project
Model : 30 ซม.
Last Update : 27/03/2561 12:57 Preview : 11,648
ใช้ดัด งอเป็นรูป เขียนเส้นโค้งและเส้นตรงต่างๆได้ง่าย ยกขอบ กันหมึกซึม
ID : 101333
Brand : Project
Model : 40 ซม.
Last Update : 27/03/2561 12:55 Preview : 9,064
ใช้ดัด งอเป็นรูป เขียนเส้นโค้งและเส้นตรงต่างๆได้ง่าย ยกขอบ กันหมึกซึม
ID : 101334
Brand : Project
Model : 50 ซม.
Last Update : 27/03/2561 12:54 Preview : 10,164
ใช้ดัด งอเป็นรูป เขียนเส้นโค้งและเส้นตรงต่างๆได้ง่าย ยกขอบ กันหมึกซึม
ID : 101336
Brand : Project
Model : 60 ซม.
Last Update : 27/03/2561 12:59 Preview : 12,275
ใช้ดัด งอเป็นรูป เขียนเส้นโค้งและเส้นตรงต่างๆได้ง่าย ยกขอบ กันหมึกซึม
ID : 101341
Brand : Project
Model : 45,60 ซม.
Last Update : 30/01/2562 10:30 Preview : 14,012
ประกอบด้วย - ไม้บรรทัด สามเหลี่ยม 2 ชิ้น : 45 องศา เเละ 60 องศา ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีหนา 1.5 มม. - ซองเก็บฉากกระดุมสีเขียวอย่างดี
ID : 103056
Brand : Project
Model : 12 นิ้ว
Last Update : 11/06/2557 08:52 Preview : 7,886
ทำมาจากพลาสติกอครีลิคอย่างดี ไม่หลุดลอกง่าย
ID : 103287
Brand : Project
Model : 10 นิ้ว
Last Update : 11/06/2557 08:54 Preview : 6,996
ทำมาจากพลาสติกอครีลิคอย่างดี ไม่หลุดลอกง่าย
ID : 109327
Brand : Project
Last Update : 06/05/2560 12:34 Preview : 8,335
ผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน พิมพ์สเกลด้วยระบบ Hot Stamp เข้าเนื้อพลาสติก ใช้วัดระยะอัตราส่วนในการเขียนแบบ สินค้าผลิตจากประเทศญี่ปุ่น แสดงหน่วยวัดเป็น “มม.” ,” ซม.” และ ” นิ้ว” สเกลบอกขนาด 30 ซม. และ 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน
ID : 109328
Brand : Project
Model : กลาง
Last Update : 06/11/2560 16:29 Preview : 10,391
ผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน พิมพ์สเกลด้วยระบบ Hot Stamp เข้าเนื้อพลาสติก ใช้วัดระยะอัตราส่วนในการเขียนแบบ สินค้าผลิตจากประเทศญี่ปุ่น แสดงหน่วยวัดเป็น “มม.” ,” ซม.” และ ” นิ้ว” สเกลบอกขนาด 30 ซม. และ 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน
ID : 109329
Brand : Project
Model : สูง
Last Update : 06/05/2560 12:33 Preview : 10,432
ผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน พิมพ์สเกลด้วยระบบ Hot Stamp เข้าเนื้อพลาสติก ใช้วัดระยะอัตราส่วนในการเขียนแบบ สินค้าผลิตจากประเทศญี่ปุ่น แสดงหน่วยวัดเป็น “มม.” ,” ซม.” และ ” นิ้ว” สเกลบอกขนาด 30 ซม. และ 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน