ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

ในนามบริษัท บีเค โปรเจค กรุ๊ป จำกัด