Disconnect To Connect

วันนี้ มีเรื่องๆดีอยากมาแบ่งปันครับ


คิดยังไงกับ 
Social Network เพิ่ม โอกาส ชีวิต ?
หรือ
Social Network ปิด โอกาส ดีๆ ในชีวิตไป ?

 
ใช้อย่าง พอดีครับ 
ปิด เพื่อ เปิด รับ และ เปิด เพื่อ ปิด รับ


ลองชม Link นี้กันดูครับ