BK Society #5 งานประกวดวาดเส้นสร้างสรรค์

BK Society # 5 มาแล้ว

งานประดวดวาดเส้นสร้างสรรค์

พบกันที่. Seacon Bangkae กับงานวาดเส้นสร้างสรรค์

ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท ครับ

ขอคุณน้องๆนักเรียนชั้น ม ต้นและ ม ปลาย ที่ให้ความสนใจ

งานประกวดวาดเส้นสร้างสรรค์ เป็นอย่างมาก โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ